Takuyahosokai

SAVE Takuyahosokai

More Information

Architecture Firm Name: Takuyahosokai

Website: takuyahosokai.com/

Firm Location: Tokyo, Japan

Read More: Takuyahosokai | Tokyo | Japan